Đèn Led âm trần siêu mỏng tròn 5W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-5-20R
Đăng ngày 29-09-2015 10:54:51 PM
Giá : 128.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-5-20R
Công suất 5
Quang thông 250
Mặt cắt 90
Kích thước 106 x 106 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000 / 6000

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 9W-45RC
Mã sản phẩm: AS-SMD2835-9-45RC
Đăng ngày 13-10-2015 10:15:56 AM
Giá : 150.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-9-45RC
Công suất 9W
Quang thông 660
Kích thước 145 x 145 x 25
Mặt cắt 130
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 2800 / 4000K / 6000K

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 9W-45SC
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-9-45SC
Đăng ngày 20-10-2015 11:03:29 AM
Giá : 155.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-9-45SC
Công suất 9W
Quang thông 660
Mặt cắt 135
Kích thước 145 x 145 x 25
150 x 150 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 4000/6000K

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 3W
Mã sản phẩm: ASF-04WH
Đăng ngày 29-09-2015 10:49:25 PM
Giá : 168.000 VND

Mã SP ASF-03-04WH
Công suất 3
Quang thông 240
Mặt cắt 70
Kích thước 85 x 85 x 50
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 12W-60RC
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60RC
Đăng ngày 18-07-2018 02:24:55 PM
Giá : 170.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60RC
Công suất 12W
Quang thông 880
Kích thước 170 x 170 x 25
Mặt cắt 155 / 160
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 2800 / 4000K / 6000K

Đèn Led âm trần siêu mỏng tròn 7W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-7-30R
Đăng ngày 18-07-2018 02:13:17 PM
Giá : 178.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-7-30R
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 105
Kích thước 120 x 120 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000 / 6000

Đèn Led âm trần vuông siêu mỏng 7W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835
Đăng ngày 29-09-2015 10:50:50 PM
Giá : 178.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-7-30S
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 105
Kích thước 120 x 120 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng  4000 / 6000

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 12W-60SC
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60SC
Đăng ngày 18-07-2018 02:35:36 PM
Giá : 179.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60SC
Công suất 12W
Quang thông 960
Mặt cắt 155
Kích thước 172 x 172 x 25
170 x 170 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 2800/4000/6000K

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 3W
Mã sản phẩm: ASF-13BW
Đăng ngày 30-09-2015 11:47:00 AM
Giá : 198.000 VND

Mã SP ASF-03-13BW
Công suất 3
Quang thông 240
Mặt cắt 70
Kích thước 85 x 85 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 5W
Mã sản phẩm: ASF-05-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 03:05:46 PM
Giá : 217.000 VND

Mã SP ASF-05-04WH
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 90
Kích thước 110 x 110 x 55
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 9W-45S
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-9-45S
Đăng ngày 18-07-2018 02:41:53 PM
Giá : 237.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-9-45S
Công suất 9W
Quang thông 720
Mặt cắt 135
Kích thước 146 x 146 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000/6000K

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 9W-45R
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-9-45R
Đăng ngày 18-07-2018 02:19:31 PM
Giá : 237.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-9-45R
Công suất 9W
Quang thông 720
Kích thước 146 x 146 x 25
Mặt cắt 130
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000K / 6000K

Đèn Led âm trần màu nhôm 3W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-3-6R
Đăng ngày 29-09-2015 10:58:37 PM
Giá : 237.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-3-6R
Công suất 3
Quang thông 240
Mặt cắt 75
Kích thước 100 x 100 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 5W
Mã sản phẩm: ASF-05-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 03:13:21 PM
Giá : 247.000 VND

Mã SP ASF-05-13BW
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 90
Kích thước 105 x 105 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 12W-60S
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60S
Đăng ngày 18-07-2018 02:37:02 PM
Giá : 278.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60S
Công suất 12W
Quang thông 960
Mặt cắt 155
Kích thước 172 x 172 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000/4000/6000K

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 12W-60R
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60R
Đăng ngày 18-07-2018 02:22:01 PM
Giá : 278.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60R
Công suất 12W
Quang thông 960
Kích thước 170 x 170 x 25
Mặt cắt 160
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000K / 6000K

Đèn Led âm trần tròn 2 màu 9W
Mã sản phẩm: AS-SMD2835R-3CB
Đăng ngày 13-10-2015 10:08:24 AM
Giá : 281.000 VND

Mã SP AS-SMD2835R-9W-3CB
Công suất 9W
Quang thông 480+100
Kích thước 142 x 142 x 33
Mặt cắt 110
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K + 6000K

Đèn Led âm trần vuông 2 màu 9W
Mã sản phẩm: AS-SMD2835S-3CB
Đăng ngày 13-10-2015 10:06:30 AM
Giá : 281.000 VND

Mã SP AS-SMD2835S-9W-3CB
Công suất 9W
Quang thông 480+100
Kích thước 142 x 142 x 33
Mặt cắt 110
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K + 6000K

Đèn Led âm trần mặt kính tròn 12W
Mã sản phẩm: AS-SMD5730-12RG
Đăng ngày 13-10-2015 10:14:09 AM
Giá : 283.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-12RG
Công suất 12W
Quang thông 960
Kích thước 160 x 160 x 33
Mặt cắt 125
Chất liệu Nhôm+ kính
Ánh sáng 3000K / 6000K

Đèn Led âm trần mặt kính vuông 12W
Mã sản phẩm: AS-SMD5730-12SG
Đăng ngày 13-10-2015 10:13:28 AM
Giá : 283.000 VND

Mã SP AS-SMD5730-12SG
Công suất 12W
Quang thông 960
Kích thước 160 x 160 x 33
Mặt cắt 125
Chất liệu Nhôm + kính
Ánh sáng 3000K / 6000K

Đèn Led âm trần màu nhôm 5W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-5-10R
Đăng ngày 18-07-2018 02:57:34 PM
Giá : 287.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-5-10R
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 85
Kích thước 110 x 110 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 7W
Mã sản phẩm: ASF-07-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 03:06:38 PM
Giá : 296.000 VND

Mã SP ASF-07-04WH
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 90
Kích thước 110 x 110 x 55
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần pha chiếu điểm 5W
Mã sản phẩm: ASF-COB
Đăng ngày 29-09-2015 10:44:15 PM
Giá : 296.000 VND

Mã SP ASF-COB5-360
Công suất 5
Quang thông 400 lm
Mặt cắt 75
Kích thước 90 x 90 65
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần màu nhôm 7W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-7-14R
Đăng ngày 18-07-2018 02:59:51 PM
Giá : 336.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-7-6R
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 95
Kích thước 120 x 120 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây